تبلیغات
مهدویت - توقیع‌ حضرت‌ بقیة‌الله (أرواحناله‌الفداء) به‌ افتخار شیخ‌ مفید(ره‌)
 

 
توقیع‌ حضرت‌ بقیة‌الله (أرواحناله‌الفداء) به‌ افتخار شیخ‌ مفید(ره‌)
  • اشاره‌:

در باب‌ شخصیت‌ عظیم‌ و مقام‌ والای‌ شیخ‌ مفید از نظر تقوی‌ و ولایت‌ اهل‌ بیت‌(ع‌) هیچ‌گونه‌ تردیدی‌ برای‌ دشمن‌ وجود ندارد، چه‌ رسد به‌ دوستان‌، و به‌ ویژه‌ درباره‌ ارتباط‌ آن‌ بزرگوار با وجود مقدس‌ حضرت‌ بقیة‌الله أرواحنا له‌ الفداء، همگی‌، از خاص‌ و عام‌، اتفاق‌نظر دارند؛ بالاخص‌ در مورد توقیعات‌ پر محتوای‌ آن‌ حضرت‌ كه‌ به‌ افتخار شیخ‌ مفید(ره‌) شرف‌ صدور یافته‌ است‌.
ارزش‌ و اهمیت‌ شیخ‌ مفید(ره‌) از آنجا معلوم‌ می‌شود كه‌ او در سایة‌ محبت‌ و دوستی‌ خالصانه‌ و بی‌شائبه‌ نسبت‌ به‌ اهل‌ بیت‌ عصمت‌ و طهارت‌(ع‌) و مخصوصاً دشمنی‌ با دشمنان‌ ایشان‌ و خدمت‌ صادقانه‌ به‌ مذهب‌ تشیع‌ به‌ جایی‌ رسید كه‌ امام‌ زمان‌(ع‌) به‌ خاطر وجودش‌ خداوند را شكر می‌كند و سپاس‌ می‌گوید.

نامه‌ای‌ به‌ برادر با ایمان‌ و دوست‌ رشید ما، أبو عبدالله محمدبن‌ محمدبن‌ نعمان‌ ـ شیخ‌ مفید ـ كه‌ خداوند عزت‌ وی‌ را مستدام‌ بدارد.
سلام‌ خداوند بر تو ای‌ كسی‌ كه‌ در دوستی‌ ما به‌ زیور اخلاص‌ آراسته‌ای‌ و در اعتقاد و ایمان‌ به‌ ما دارای‌ امتیاز مخصوصی‌ هستی‌. ما در مورد نعمت‌ وجود تو خداوند یكتا را سپاسگزاریم‌.
از پیشگاه‌ مقدس‌ خداوندی‌ استدعا می‌كنیم‌ كه‌ بر سید و مولای‌ ما حضرت‌ محمد بن‌ عبدالله(ص‌) و خاندان‌ او درود و صلوات‌ پیاپی‌ و بی‌نهایت‌ خویش‌ را نازل‌ فرماید.
از آنجا كه‌ در راه‌ یاری‌ حق‌ و بیان‌ سخنان‌ و نصایح‌ ما صادقانه‌ كوشیدی‌، خداوند این‌ افتخار را به‌ شما ارزانی‌ داشته‌ و به‌ ما اجازه‌ فرموده‌ است‌ كه‌ با شما مكاتبه‌ كنیم‌.
شما مكلف‌ هستید كه‌ اوامر و دستورات‌ ما را به‌ دوستان‌ ما برسانی‌. خداوند عزت‌ و توفیق‌ اطاعتش‌ را به‌ آنان‌ مرحمت‌ فرماید و مهمّات‌ آنان‌ را كفایت‌ كرده‌، در پناه‌ لطف‌ خویش‌ محفوظشان‌ دارد.
با یاری‌ خداوند متعال‌ در مقابل‌ دشمنان‌ ما كه‌ از دین‌ خداوند روی‌ برگردانده‌اند، بر اساس‌ تذكرات‌، استقامت‌ كن‌ و با خواست‌ الهی‌، دستورات‌ ما را به‌ آنان‌ كه‌ از تو می‌پذیرند و گفتار ما موجب‌ آرامش‌ آنها می‌باشد ابلاغ‌ كن‌. با اینكه‌ ما براساس‌ فرمان‌ خداوند بزرگ‌ و صلاح‌ واقعی‌ ما و شیعیانمان‌ تا زمانی‌ كه‌ حكومت‌ در دنیا در اختیار ستمگران‌ است‌ در نقطه‌ای‌ دور و پنهان‌ از دیده‌ها به‌ سر می‌بریم‌، ولی‌ از تمام‌ حوادث‌ و ماجراهایی‌ كه‌ بر شما می‌گذرد كاملاً مطلع‌ هستیم‌ و هیچ‌چیز از اخبار شما بر ما پوشیده‌ نیست‌. از خطاها و گناهانی‌ كه‌ بندگان‌ صالح‌ خداوند از آنها دوری‌ می‌كردند ولی‌ اكثر شما مرتكب‌ آن‌ شدید نیز باخبریم‌. از عهدشكنیها و پشت‌ سر گذاشتن‌ عهد و پیمانها با اطلاعیم‌. گویی‌ اینها از لغزشهای‌ خود خبر ندارند. با همة‌ این‌ گناهان‌، ما هرگز امور شما را مهمل‌ نگذاشته‌، شما را فراموش‌ نمی‌كنیم‌ و اگر عنایات‌ و توجهات‌ ما نبود، مصائب‌ و حوادث‌ زندگی‌، شما را دربر می‌گرفت‌ و دشمنان‌، شما را از بین‌ می‌بردند.
پس‌ از خداوند بترسید و تقوی‌ پیشه‌ كنید و ما خاندان‌ رسالت‌ را مدد رسانید. در برابر فتنه‌هایی‌ كه‌ پیش‌ می‌آید، و البته‌ عده‌ای‌ در این‌ آزمایش‌ و برخورد با فتنه‌ها هلاك‌ می‌شوند، مقاومت‌ كنید و البته‌ همة‌ اینها از نشانه‌های‌ حركت‌ و قیام‌ ما هستند. اوامر و نواهی‌ ما را متروك‌ نگذارید و بدانید كه‌ علی‌رغم‌ كراهت‌ و ناخشنودی‌ كفار و مشركان‌، خداوند نور خود را تمام‌ خواهد كرد.
تقیّه‌ را از دست‌ ندهید و از آتشی‌ كه‌ جاهلیت‌ به‌ رهبری‌ بنی‌امیه‌ افروخته‌ است‌، بپرهیزید. من‌ كه‌ ولی‌ خدا هستم‌ سعادت‌ پویندگان‌ راه‌ حق‌ را تضمین‌ می‌كنم‌. در این‌ سال‌ در ماه‌ جمادی‌الاولی‌ حوادثی‌ اتفاق‌ می‌افتد كه‌ باید از آن‌ عبرت‌ بگیرید. در آسمان‌ علامت‌ و نشانه‌ای‌ ظاهر می‌شود كه‌ كاملاً روشن‌ است‌ (همه‌ می‌فهمند كه‌ این‌، آیت‌ آسمانی‌ است‌) و نیز نشانه‌ای‌ در زمین‌ همانند و مساوی‌ آن‌ پیدا خواهد شد. (ممكن‌ است‌ مساوی‌ بودن‌ آیت‌ آسمان‌ و زمینی‌، از لحاظ‌ این‌ باشد كه‌ هر دو از آیات‌ الهی‌ و غیبی‌اند).
در مشرق‌ زمین‌ حادثه‌ای‌ به‌وجود می‌آید كه‌ موجب‌ حزن‌ و اندوه‌ و اضطراب‌ است‌. پس‌ از آن‌، گروهی‌، از امت‌ اسلامی‌ كه‌ در واقع‌ با اسلام‌ بیگانه‌ هستند بر عراق‌ مستولی‌ خواهد شد و در نتیجة‌ اعمال‌ بد آنها وضع‌ زندگی‌ و ارزاق‌ مردم‌ سخت‌ می‌شود. آنگاه‌ با هلاك‌ شدن‌ طاغوت‌ آن‌ زمان‌، بندگان‌ با تقوی‌ خوشحال‌ می‌شوند و راه‌ حج‌ خانة‌ خدا بر اهلش‌ گشوده‌ می‌شود و به‌ آسانی‌ حج‌ می‌كنند و امر مردم‌ طبق‌ مراد و خواستة‌ آنها منظم‌ خواهد شد. پس‌ سعی‌ كنید اعمال‌ شما طوری‌ باشد كه‌ شما را به‌ ما نزدیك‌ سازد و از گناهانی‌ كه‌ موجب‌ نارضایتی‌ ما را فراهم‌ نماید بترسید و دوری‌ كنید.
امر قیام‌ ما با اجازة‌ خداوند به‌طور ناگهانی‌ انجام‌ خواهد شد و دیگر در آن‌ هنگام‌ توبه‌ فایده‌ای‌ ندارد و سودی‌ نمی‌بخشد. عدم‌ التزام‌ به‌ دستور ما موجب‌ می‌شود كه‌ بدون‌ توبه‌ از دنیا بروند و دیگر ندامت‌ و پشیمانی‌ نفعی‌ نخواهد داشت‌. خداوند شما را با الهامات‌ غیبی‌ خود ارشاد و توفیقات‌ خویش‌ را در سایة‌ رحمت‌ بی‌پایانش‌ نصیب‌ شما بفرماید.

پی‌نوشت‌:

1. بحارالانوار، ج‌53، ص‌175.::
نویسنده : موعود
تاریخ : دوشنبه 14 فروردین 1391
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
How do you prevent Achilles tendonitis? یکشنبه 15 مرداد 1396 08:54 ب.ظ
Pretty nice post. I simply stumbled upon your weblog and wanted to say that I have truly
loved browsing your blog posts. After all I will
be subscribing for your rss feed and I hope you write once
more soon!
What causes burning pain in Achilles tendon? سه شنبه 10 مرداد 1396 09:16 ق.ظ
Hello, I enjoy reading all of your article.
I like to write a little comment to support you.
manicure یکشنبه 20 فروردین 1396 12:45 ب.ظ
hello there and thank you for your info – I have definitely picked up anything new from right here.
I did however expertise several technical points using this site, as
I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load
correctly. I had been wondering if your hosting is OK?
Not that I'm complaining, but slow loading instances times will sometimes
affect your placement in google and could damage
your quality score if advertising and marketing with Adwords.
Well I am adding this RSS to my e-mail and can look out for much more
of your respective interesting content. Make
sure you update this again soon.
مرتضی یکشنبه 17 اردیبهشت 1391 05:22 ب.ظ
سلام دوست عزیز ،وبلاگ جالبی داری ،دوست دارم باهم تبادل لینک و برو بیا و اظهار نظر داشته باشیم،اگه موافقی و افتخار میدی منو با عنوان دوست آخرالزمانی یا بصیرت آخرالزمانی لینک بفرما و دوباره بفرما که شما رو با چه عنوانی لینک نمایم.امیدوارم موفق باشی ، همیشه و همیشه.

مرتضی یکشنبه 17 اردیبهشت 1391 05:19 ب.ظ
سلام دوست عزیز ،وبلاگ جالبی داری ،دوست دارم باهم تبادل لینک و برو بیا و اظهار نظر داشته باشیم،اگه موافقی و افتخار میدی منو با عنوان دوست آخرالزمانی یا بصیرت آخرالزمانی لینک بفرما و دوباره بفرما که شما رو با چه عنوانی لینک نمایم.امیدوارم موفق باشی ، همیشه و همیشه.

mahdi پنجشنبه 17 فروردین 1391 08:52 ق.ظ
با سلام آغازین روزهای بهار 1391 را به شا دوست عزیز تبریک عرض نموده و در سایه آقا امام زمان سالی توام از برکت و شادمانی را برایتان آرزو داریم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر