تبلیغات
مهدویت - امنیّت در حكومت مهدوی
 

 
امنیّت در حكومت مهدوی

مردم در زمان غیبت تنها دو حرف از 27 حرف علم را آموخته‌اند. امام مهدی(عج) با ظهور خود تمام حروف را در میان مردم منتشر می‌كند. در حدیثی از امام صادق(ع) آمده است: «علم و دانش 27 حرف است. آنچه تا كنون همة پیامبران آورده‌اند جز دو حرف بیشتر نیست و مردم تا امروز جز دو حرف از علم آگاهی ندارند. وقتی قائم قیام كند، 25 حرف دیگر را آشكار و در میان مردم پخش می‌كند و آن دو حرف را به آن ضمیمه می‌نماید و 27 حرف علم در میان مردم پخش می‌شود.«

امنّیت اجتماعی
در روایتی آمده است: «بدانید آن كس از ما كه فتنه‌های آینده را دریابد، با چراغی روشنگر در آن گام می‌نهد و بر همان سیره و روش پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) رفتار می‌كند تا گره‌ها را بگشاید، بردگان و ملت‌های اسیر را آزاد نماید، جمعیّت‌های گمراه و ستمگر را پراكنده و حق جویان پراكنده را جمع آوری كند. او سال‌های طولانی در پنهانی از مردم به سر می‌برد؛ آن چنان كه اثرشناسان اثر قدمش را نمی‌شناسند گرچه در یافتن اثرها و نشانه‌ها تلاش فراوان می‌كنند. سپس گروهی برای در هم كوبیدن فتنه‌ها آماده می‌گردند و چونان شمشیرها صیقل می‌خورند. دیده‌هایشان با قرآن، روشنایی می‌گیرد و در گوش‌هایشان تفسیر قرآن طنین افكند و در صبح گاهان و شام گاهان جام‌های حكمت سر می‌كشند».1
آنگاه كه حضرت ظهور كرد... علم و دانش در دل‌های مؤمنان قرار می‌گیرد تا جایی كه مؤمنی نیازمند دانش برادرش نمی‌شود
مرور تاریخ بیانگر بحران‌های داخلی و بین‌المللی است كه ریشه در قومیّت‌گرایی، تعصّبات نژادی و نبود هدایت واحد دارد. آنچه زیبا و امید بخش به نظر می‌رسد، تجلّی و تحقّق حضور مردی است كه در آینده‌ای نزدیك به این مسائل پایان می‌بخشد. در عرصة حكومت مهدوی آنچه مایة ارزش و تعالی بشر است، تقوا و اسلام است. كرامت انسانی در این نظام بر پایة ایمان و عمل صالح است. این ملاك ارزشی، هویّت دینی واحد به مردم می‌بخشد كه در هم شكنندة هویت‌های كاذبی چون ناسیونالیسم كه نتیجة تلاش بشری برای ایجاد همرنگی در درون ملّت‌هاست یا جنبش فمنیسم كه به دنبال تعریف هویّت بر مبنای جنسیّت و وارد كردن آن به عرصة سیاست و قدرت است، خواهد بود.
امام رضا(ع) در تفسیر آیة «وَ لَهُ أَسْلَمَ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضِ طَوْعًا وَ كَرْهًا وَ إِلَیْهِ یُرْجَعُونَ؛2 هر كه در آسمان‌ها و زمین است ‏خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است و به سوی او بازگردانیده می‏شوید.» فرمود: «در شأن قائم فرود آمده است. زمانی كه خروج كند، یهود و نصارا و آفتاب‌ پرستان و زندیقان و مرتدان و كافران، شرق و غرب زمین را گرفته باشند؛ پس اسلام را بر آنان عرضه می‌‌دارد. هر كدام كه اسلام آورد، او را به نماز خواندن و دادن زكات و آنچه مسلمانان به آن مأمور می‌باشند، امر می‌‌كند و هر‌ كه اسلام نیاورد، گردن او را می‌‌زند تا آنكه در مشرق و مغرب كسی نماند، مگر آنكه خدا را به یگانگی بشناسد.»3
حاكم شدن كلمة توحید بر تمام سرزمین‌ها، وحدت و یگانگی هویّتی را بر بشر حاكم می‌كند و امّت اسلامی به تمام معنای كلمه به وجود می‌‌‌آید. پیامد این امر، كنار گذاشتن اختلافات قومی و تعصّبات نژادی و خروج از بحران‌های اجتماعی است. 

امنّیت فرهنگی و معنوی
فرهنگ، از موضوعات مهم عرصة‌ اجتماعی و مسائل امنّیتی است. با مطرح شدن بحث جهانی ‌شدن و خطر یك‌ پارچه‌سازی فرهنگی، همچنین شكستن مرزهای امنّیتی به وسیلة وسایل ارتباطی، اهمّیت این حوزه افزون‌تر گردیده است. در اصطلاح كلّی فرهنگ، به مجموعه‌ باورهایی اطلاق می‌شود كه در ذهن افراد جامعه نهادینه شده است. بنابراین، می‌‌توان گفت كه نقش تك‌ تك افراد جامعه و طبایع آنها در شكل‌ گیری هر تفكّر و فرای آن، فرهنگی برجسته است.
علوم بشری همواره در تغییر و تحوّل است و نمی‌تواند حكم قطعی در مورد مسائل ارائه دهد؛ زیرا عقل بشری بر علوم و قوانین طبیعی احاطة كامل ندارد و همه چیز را با تجربه می‌آموزد. به طور كلّی حوزة علوم بشری همواره با ناامنی‌های فكری و دگرگونی‌ها رو به روست، اگر چه طبع بشری، در شكل‌گیری فرهنگ‌‌ها یا ناامنی‌های اجتماعی دخیل است، با توسعة‌ آموزشی، اخلاقی و مذهبی، می‌‌توان امیدوار بود كه بشر جایگاه اصلی خود را بشناسد و اصول اخلاق و ارزشی را در جامعه اجرا كند. با ظهور امام كه حكومت عدل الهی بر پا می‌شود، اسلام كه بر طبق روایات جز اسمی از آن در آخرالزّمان باقی نمی‌ماند، احیا و زنده می‌شود: «هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ ‏بِالْهُدی وَ دِینِ الْحَقِّ لِیظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ؛ او كسی است كه پیامبرش را با هدایت و دین درست، فرستاد تا آن را بر هر چه دین است پیروز گرداند، هر چند مشركان خوش نداشته باشند».4
در روایتی نیز آمده است كه: «هنگامی كه قائم قیام كند ـ هر كس اهل هر دینی باشد ـ به اسلام گرایش پیدا كند و به آن ایمان آورد.»5
آگاهی و معرفت از لوازم اصلی تأمین امنّیت فرهنگی است. با زنده شدن اسلام و برپایی حكومت الهی، طبیعت بشر به جایگاه اصیل خود ـ مقام خلیفـ[ اللّهی ـ واقف می‌شود. آنگاه فرهنگ غنی اسلامی بر پا می‌شود و آرامش و طمأنینه فرهنگی و معنوی باز خواهد گشت.
در دنیای زر و زور و تزویر كنونی كه تبلیغات فریب افكار عمومی و شعارهای دروغین در قالب ارزش‌ها نقش مهمّی یافته و ابرقدرت‌های جهانی با بهره‌گیری از این راهكارها اعمال ننگین خود را ارزشمند و منطبق بر عدالت جلوه می‌دهند. ظهور امام می‌تواند چنین راه دشواری را بر بشر هموار كند. امام باقر(ع) در تفسیر آیة 41 سورة حج می‌فرماید: «این آیه در مورد آل محمّد و مهدی و یاوران آنهاست كه خداوند آنان را مالك شرق و غرب زمین می‌گرداند و دین را آشكار می‌سازد و به وسیلة او و یارانش، بدعت‌ها را نابود می‌كند؛ همانطور كه بی‌خردی را به وسیلة حق نابود نمود و چنان كند كه اثری از ستم دیده نشود و به نیكی‌ها فرمان می‌دهد و از زشتی‌ها جلوگیری می‌كند.»6

امنّیت علمی
بشر در طول ادوار مختلف با كشف قوانین طبیعی پا به عرصة علوم طبیعی گذاشت و با بهره‌مندی از عقل و استعدادها و توانایی‌های ذاتی توانست بر نظام طبیعت چیره شود؛ امّا علوم بشری همواره در تغییر و تحوّل است و نمی‌تواند حكم قطعی دربارة مسائل ارائه دهد؛ زیرا عقل بشری بر علوم و قوانین طبیعی احاطه كامل ندارد و همه چیز را با تجربه می‌آموزد. به طور كلّی حوزة علوم بشری همواره با ناامنی‌های فكری و دگرگونی‌ها
رو به روست. با این گستردگی علوم، مردم در زمان غیبت تنها دو حرف از 27 حرف علم را آموخته‌اند. امام مهدی(عج) با ظهور خود تمام حروف را در میان مردم منتشر می‌كند. در حدیثی از امام صادق(ع) آمده است: «علم و دانش 27 حرف است. آنچه تا كنون همة پیامبران آورده‌اند جز دو حرف بیشتر نیست و مردم تا امروز جز دو حرف از علم آگاهی ندارند. وقتی قائم قیام كند، 25 حرف دیگر را آشكار و در میان مردم پخش می‌كند و آن دو حرف را به آن ضمیمه می‌نماید و 27 حرف علم در میان مردم پخش می‌شود.»7
در روایت دیگر نیز آمده است: «آنگاه كه حضرت ظهور كرد... علم و دانش در دل‌های مؤمنان قرار می‌گیرد تا جایی كه مؤمنی نیازمند دانش برادرش نمی‌شود.»8
زمانی كه قائم(ع) قیام كند، با حكم داوودی میان مردم حكم می‌كند و نیازی به گواه ندارد. خدای تعالی به او الهام می‌نماید او با علم خود حكم می‌كند و هر پرسشی را پاسخ می‌گوید. او با فراست و زیركی دوست را از دشمن باز می‌شناسد.
علمی كه امام مهدی(عج) به مردم عرضه می‌كند، علم الهی است و قطعیت و ثبات به همراه دارد، نه شكاكیت و نسیبت را، در نتیجه آرام بخش فكری است.

امنّیت قضایی و حقوقی
حقوق بشر از جمله موضوعات و مجادلات جهانی است كه حتّی دستاویز قدرت‌های بزرگ برای پیگیری اهداف شوم و توسعه‌طلبانه قرار گرفته است. تدوین حقوق بشر و تشكیل دادگاه‌های كیفری در بسیاری موارد دچار نقصان‌های جدّی است؛ زیرا عقل بشر قادر نیست بر همة ابعاد وجود احاطه یابد و ممكن است اشتباه كند یا منافع شخصی را در تدوین قواعد و تشكیل دادگاه لحاظ كند.
عدالت، وجدان، ایمان، سعة صدر و ... از عناصر مهم و كلیدی در حوزة قضاوت هستند. امام علی(ع) تضمین امنّیت قضایی افراد در جامعه را مستلزم رعایت سه اصل انتخاب قاضی، شرایط قاضی و وظایف دولت در برابر قاضی می‌داند.9
بی شك حاكمیّت الهی از نظر قواین و اجرای آنها مشكل نخواهد داشت؛ زیرا قوانین الهی كامل‌ترین و جامع‌ترین قوانین است و مجری آنها در حكومت امام مهدی(عج)، شخص امام است كه منتخب الهی است. امام صادق(ع) فرموده است: «زمانی كه قائم قیام كند، با حكم داوودی میان مردم حكم می‌كند و نیازی به گواه ندارد. خدای تعالی به او الهام می‌نماید  او با علم خود حكم می‌كند و هر پرسشی را پاسخ می‌گوید. او با فراست و زیركی دوست را از دشمن باز می‌شناسد.»10
در حكومت امام مهدی(عج) قوانین به بهترین نحو اعمال می‌شود و دست هر صاحب نفوذ منفعت طلبی كوتاه خواهد شد.


پی نوشت‌ها:
1. نهج البلاغه، خ 15.
2. سورة آل عمران(3)، آیة 83.
3. بحار الانوار، ج 52، ص 340.
4. سورة صف(61)، 9.
5. مستنبط، احمد، قطره‌ای از دریای فضایل اهل بیت(ع)، ج1، ص 735.
6. تفسیر قمی، ص 441.
7. بحارالانوار، ج52، ص 336.
8. قطره‌ای دریای فضایل اهل بیت(ع)، ج2، ص 784.
9. فصل نامة علوم سیاسی، ش 34، ص261.
10. مستدرك الوسایل، ج4، ص304.::
نویسنده : موعود
تاریخ : دوشنبه 8 اسفند 1390
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
резинки для фитнеса цена سه شنبه 15 خرداد 1397 04:33 ب.ظ
купить резинки для фитнеса ракамакафит в
украине
резинка для тренировки
фитнес резинки и еспандеры украина
фитнес резинка есон стайл украина
купить фітнес резинки
резинки для фитнеса bodbands качество
What is leg length discrepancy? شنبه 1 مهر 1396 06:02 ب.ظ
Hey there, You have done an incredible job. I will certainly
digg it and personally recommend to my friends. I am confident they'll be benefited from this web site.
Can Pilates make you look taller? دوشنبه 27 شهریور 1396 03:11 ق.ظ
What's up, everything is going well here and ofcourse every one is sharing information, that's
genuinely good, keep up writing.
Do you get taller when you stretch? دوشنبه 16 مرداد 1396 07:33 ب.ظ
I like the valuable info you provide in your articles. I will bookmark your blog and take a look at again here regularly.

I'm quite certain I'll be told many new stuff proper here!
Good luck for the next!
How much does it cost for leg lengthening? جمعه 13 مرداد 1396 08:37 ق.ظ
I have fun with, lead to I found just what I used to be
looking for. You've ended my four day long hunt! God Bless you man. Have
a nice day. Bye
How we can increase our height? سه شنبه 10 مرداد 1396 12:17 ب.ظ
Greetings! I've been reading your blog for a while now and finally got the courage to
go ahead and give you a shout out from Dallas Texas!

Just wanted to tell you keep up the good work!
Foot Pain یکشنبه 8 مرداد 1396 02:07 ق.ظ
I think that what you published made a lot of sense. However, consider this, what if you added a little content?
I ain't saying your information is not solid., but what if you added a title to maybe grab folk's attention? I
mean مهدویت - امنیّت در حكومت مهدوی is kinda vanilla.
You might peek at Yahoo's home page and watch how they write post titles to
get viewers to open the links. You might add a related video or
a picture or two to grab people interested about everything've got to say.
In my opinion, it could bring your blog a little livelier.
broadweapon8571.snack.ws جمعه 6 مرداد 1396 10:41 ب.ظ
Touche. Sound arguments. Keep up the amazing spirit.
BHW سه شنبه 29 فروردین 1396 03:13 ق.ظ
Hey there just wanted to give you a brief heads
up and let you know a few of the images aren't loading
properly. I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different internet browsers and
both show the same results.
BHW جمعه 25 فروردین 1396 08:31 ق.ظ
Great article! This is the kind of information that are meant to
be shared around the internet. Shame on the seek engines for
no longer positioning this post higher! Come on over and consult with my site .
Thanks =)
اللهم صل علی محمد و آل محمد جمعه 19 اسفند 1390 11:40 ب.ظ
سلام.مطالب ارزشمندی توی وبلاگت گذاشتی.دوست داشتی ما رو لینک کن.یا علی
mahdi چهارشنبه 17 اسفند 1390 03:14 ب.ظ
باسلام از این که وبلاگ خودرا به روز رسانی می کنید کمال تشکر را داریم خواهشمند است مطالب سایت را بر اساس مناسبت ایام به روز نمایید لازم به ذکر است که به بهترین پست جوایز ارزشمندی اهدا خواهد شد.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر