تبلیغات
مهدویت - عالمان و حاکمان بدکردار در آخرالزمان
 

 
عالمان و حاکمان بدکردار در آخرالزمان
احادیث بسیارى از پیامبر(صلى الله علیه وآله) توسط سنى و شیعى روایت شده كه امت گرفتار حاكمان فاسد خواهند شد كه به ستم حكومت مى كنند . و همچنین گرفتارِ عالمان بدكردارى كه توجیه گر اعمال حاكمان هستند . احادیث این فتنه ، قسمتى از احادیث مربوط به پیشوایان گمراه كننده است كه برخى از راویان سنى كوشیده اند كه زمان حدیث را از زمان وفات پیامبر(صلى الله علیه وآله) دور كنند و با اینكه از نظر زمانى ، بصورت مطلق بیان شده سعى كرده اند كه آن را مربوط به آخر الزمان یا نزدیك برپایى قیامت بدانند . نشانه هایى در آن احادیث وجود دارد كه تصریح دارد زمان آن بلافاصله پس از پیامبر است و برخى نیز دلالت دارند كه فتنه ها در آخر الزمان و نزدیك ظهور امام مهدى(علیه السلام) اتفاق مى افتد .

احادیث بسیارى از پیامبر(صلى الله علیه وآله) توسط سنى و شیعى روایت شده كه امت گرفتار حاكمان فاسد خواهند شد كه به ستم حكومت مى كنند . و همچنین گرفتارِ عالمان بدكردارى كه توجیه گر اعمال حاكمان هستند . احادیث این فتنه ، قسمتى از احادیث مربوط به پیشوایان گمراه كننده است كه برخى از راویان سنى كوشیده اند كه زمان حدیث را از زمان وفات پیامبر(صلى الله علیه وآله) دور كنند و با اینكه از نظر زمانى ، بصورت مطلق بیان شده سعى كرده اند كه آن را مربوط به آخر الزمان یا نزدیك برپایى قیامت بدانند . نشانه هایى در آن احادیث وجود دارد كه تصریح دارد زمان آن بلافاصله پس از پیامبر است و برخى نیز دلالت دارند كه فتنه ها در آخر الزمان و نزدیك ظهور امام مهدى(علیه السلام) اتفاق مى افتد .

آیات و احادیث بسیارى در نكوهش عالِمان بدكردار و حاكمان ستمگر وجود دارد كه گردآورندگان حدیث ، باب هاى خاصى را براى آنها گشوده اند ، ولى هدف ما آنهایى هستند با ظهور امام زمان(علیه السلام) مرتبطند .

در مجمع الزوائد  از معاذ بن جبل آمده است كه رسول خدا فرمود : قیامت برپا نخواهد شد ، مگر وقتى كه این گروه ها ظاهر شوند : امیران دروغگو ، وزیران بدكردار ، امینان خیانتكار ، قاریان فاسد كه شكل ظاهرى شان مانند راهبان است اما از حرام نمى پرهیزند . خداوند آنها را گرفتار فتنه اى شدید و تاریك مى كند ، مانند كسانى كه گرفتار خرافات یهودیان شدند.( در حدیث واژه « تهوك » است كه اصطلاحى نبوى براى صحابه اى مى باشد كه از یهودیان تأثیر پذیرفته اند. تعبیر « لا تقوم الساعة ... » فقط دلالت بر حتمى بودن رخدادها دارد ، نه این كه نزدیك قیامت خواهند بود اما فرمایش پیامبر در حدیث بعدى « فإن أدركتموهم فصلّوا صلاتكم لوقتها » دلالت دارد كه نزدیك وفات پیامبر این رخدادها پیش مى آید .)

تعبیر ( لا تقوم الساعة حتى . . . ; قیامت برپا نخواهد شد مگر . . . ) كه در روایت است، دلالت بر حتمى بودن موضوع ندارد نه اینكه موضوع ، نزدیك به قیامت اتفاق مى افتد . و اما جمله ( پس اگر در آخرالزمان بودید، نمازتان را به موقع برپا كنید ) در حدیث بعدى دلالت دارد كه آخر الزمان نزدیك وفات پیامبر(صلى الله علیه وآله) است. 

روایت ابن ابى شیبه  دلالت دارد كه این افراد هنگام ظهور مهدى(علیه السلام)مى آیند ( فی آخر هذا الزمان قراء فسقة . . . )
در المنثور ابن مردویه از ابن عباس آورده است : پیامبر(صلى الله علیه وآله) پس از حجة الوداع ، حلقه درِ كعبه را گرفت و فرمود : اى مردم ! آیا نشانه هاى قیامت را به شما بگویم ؟ سلمان عرض كرد : پدر و مادرم به فدایت ! اى رسول خدا ! ما را آگاه كن ! فرمود : « ضایع شدن نماز ، گرایش به هوا و هوس و تكریم ثروتمندان از نشانه هاى قیامت است » .

سلمان پرسید : آیا چنین خواهد شد ، اى رسول خدا ؟! فرمود : سوگند به خدایى كه جان محمد در دست اوست ! آرى، اى سلمان ! در آن هنگام ، زكات ، جریمه به شمار مى آید و خراج ، غنیمت ! دروغگو را تصدیق مى كنند و راستگو را تكذیب ! خائن را امین مى شمرند و امین را خائن ! و «رویبضه» سخن مى گوید .

پرسیدند : « رویبضه » كیست ؟ فرمود : فرد پَست و فرومایه اى كه درباره امور عمومى سخن مى گوید . (از دیگر نشانه هاى قیامت آن است كه)  منكر حق اند و از اسلام جز نام و از قرآن جز ظاهر و نشانه اى باقى نمى ماند ; قرآن را با طلا مى آرایند و مردان امتم (براى انجام كار حرام) چاق و فربه مى شوند ; با كنیزكان (= زنان فرومایه) مشورت مى شود، كودكان بر منبرها سخن مى گویند و مخاطبان زنان خواهند بود !

مساجد مانند كنیسه ها و پرستشگاه هاى یهودیان زینت داده مى شود، منبرها بلند و صف ها (و گروه ها) زیاد مى شوند ، با دل هایى كه پُر از كینه و زبان هایى گوناگون و هوا و هوس هایى كه انباشته شده است .

سلمان پرسید : اى رسول خدا ! چنین خواهد شد ؟ فرمود : سوگند به خدایى كه جان محمد در دست اوست ، آرى ! در آن زمان ، مؤمن میان مردم ، خوارتر از كنیز است . قلبش مانند نمك در آب ، ذوب مى شود، چرا كه منكراتى را مى بیند و نمى تواند آنها را تغییر دهد . مردان ]در آمیزش جنسى[ به مردان بسنده مى كنند و زنان به زنان ! چنان كه دختركان باكره خواستگار دارند ، پسركان هم خواهند داشت .

اى سلمان ! در آن وقت (= آخر الزمان) امیرانى فاسق ، وزیرانى بدكار و امینانى خیانتكار خواهند بود . نماز را ضایع مى كنند و دنباله رو شهواتند . اگر چنین اشخاصى را دیدید ، در اوّل وقت نماز برپا دارید .

اى سلمان ! در آن هنگام كسانى از شرق و مردمى از غرب مى آیند كه جسم و تنشان همچون آدم است اما دلهایشان شیطانى است . به صغیر رحم نمى كنند و به كبیر احترام نمى گذارند .

اى سلمان ! در آخر الزمان ، مردم به سوى بیت الحرام حج مى گزارند اما پادشاهان براى تفریح و سرگرمى ، ثروتمندان براى تجارت ، مساكین براى گدایى و قاریان (=راویان و عالِمان) براى ریا و شهرت به حج مى آیند !

سلمان پرسید : اى رسول خدا ! چنین خواهد شد ؟! فرمود : سوگند به خدایى كه جانم در دست اوست! آرى. اى سلمان! در آخر الزمان ، دروغ زیاد مى شود و ستاره دنباله دارى مى آید ; در تجارت ، زن با شوهرش شریك مى شود و بازارها مانند هم مى شوند .

سلمان پرسید : در چه چیزى مانند هم مى شوند ؟ فرمود : در كسادى و كمى سود !

اى سلمان ! در آخر الزمان ، خدا نسیمى را مى فرستد كه بهره اى از حیات ندارد و جان عالِمان بزرگ را مى گیرد ، چون شاهد منكرات بودند اما آن را تغییر ندادند .

سلمان پرسید : اى رسول خدا ! چنین خواهد بود ؟! فرمود : سوگند به خدایى كه به حق محمد را مبعوث كرد ، آرى !

به رغم تصریح این حدیث و دیگر احادیث كه فساد حُكّام و علما را نزدیك قیامت مى داند ، اما تعدادى از احادیث گاهى با صراحت و گاهى با اشاره مى گویند كه چنین جریانى نزدیك به زمان پیامبر است ، بنابراین یا راویان ، حدیث را تحریف كرده و وقت آن را در آخر الزمان قرار داده اند و یا اینكه این پدیده چند بار رخ مى دهد ، هم پس از پیامبر و هم نزدیك برپایى قیامت .

تاریخ دمشق  از انس كه رسول خدا فرمود : « در جهنم آسیابى است كه عالمان بد كردار را همچون آرد خُرد مى كند » 

المستطرف  از انس آورده است كه رسول خدا فرمود : « واى بر حال امتم از علماى بد كردار كه علم را ابزار تجارت مى كنند و آن را مى فروشند . خدا به تجارتشان سود ندهد ! »
در فیض القدیر  آمده است : از پیامبر پرسیدند : شرورترین مردمان كیست ؟ فرمود : « عالمان بد كردار » . در  آمده : « واى بر حال امتم از عالمانِ بد كردار » .

زمان این احادیث مطلق است و در منابع شیعه و سنى بسیار است .

اما منابع ما ( شیعیان ) احادیث صریحى در نكوهش علماى بدكردار آورده و آیات مذمت ایشان را تفسیر كرده است و این دلالت دارد كه زمان حضورشان ، پس از پیامبر تا ظهور امام مهدى(علیه السلام) است .

نمونه هایى از این روایات را مرور مى كنیم :

كافى  از امیر مؤمنان آورده است كه رسول خدا فرمود : « به زودى بر مردم زمانى خواهد آمد كه از قرآن جز خط و نشان ، و از اسلام جز اسمى باقى نمى ماند . به آن شناخته مى شوند ، در حالى كه دورترین مردم از قرآن و اسلام اند. مساجدشان آباد اما خالى از هدایت و ارشاد است . فقیهان آن زمان ، بدترین فقهاى زیر آسمانند . فتنه از آنها برمى خیزد و به خودشان هم بازمى گردد . مانند حدیث در ثواب الاعمال /301 و اعلام الدین /406 .

جامع الاخبار  آورده است كه رسول خدا فرمود : « علماى آنان بدترین خَلق خدا روى زمین اند . در این هنگام خدا به چهار پیامد گرفتارشان مى كند : ستم سلطان ، قحطى دوران ، ظلم والیان و ستم حاكمان » .

اصحاب با تعجب پرسیدند : بت ها را هم مى پرستند ؟ فرمود : « آرى ، هر درهمى براى آنان مانند بُتى است » 

خصالاز على(علیه السلام) آورده است: «آسیابى در جهنم است كه پنج گروه را خُرد مى كند. آیا نمى پرسید كیانند ؟ » پرسیدند : اى امیر مؤمنان ، كیانند ؟ فرمود: « عالمان فاجر ، قاریان فاسق ، ظالمان ، وزیران خیانتكار و سرشناسان دروغگو . در آتش جهنم ، شهرى است به نام « حصینه » . آیا نمى پرسید در آن جا چه هست؟ » پرسیدند : اى امیر مؤمنان ! چه چیزى در آن جا وجود دارد ؟ فرمود : «دست هاى بیعت شكنان». 

نوادر المعجزات  از جابر جعفى فشار و ستم حاكمان ستمگر بنى امیه بر اهل بیت(علیهم السلام) و شیعیانشان را نقل كرده ومى گوید : شیعیان را در شهرها دستگیر كرده ، كشتند و ریشه شان از بیخ و بُن كندند . عالِمان بد كردار به طمع مال دنیا با آنان همكارى كردند !

بحار الانوار  آیات و احادیث نكوهش عالمان بدكردار را تحت عنوان « ذم علماء السوء ولزوم التحرز عنهم » در 25 حدیث ، آورده است ، از جمله اینكه پیامبر فرمود : « فقیهان ، امینان رسولان خدا هستند تا وقتى كه آلوده دنیا نشده باشند » . پرسیدند : چگونه آلوده دنیا مى شوند ؟ فرمود : « با پیروى از سلطان . وقتى این كار را كردند ، به خاطر حفظ دینتان از آنها دورى كنید » .

نیز : « براى امتم از مؤمن و مشرك نمى ترسم . ایمانِ مؤمن ، وى را حفظ مى كند و كفر مشرك ، او را ذلیل مى نماید ، اما از منافق سخندانى مى ترسم كه آنچه را كه خوب مى دانید ، مى گوید اما به آنچه بد مى دانید ، عمل مى كند » ! همچنین : « بدترین شر ، عالِمان بدكردارند و بهترین خیر ، عالمان نیكو رفتارند » چنان كه فرمود : « خدا به داوود وحى كرد : بین من و خودت ، عالم شیفته دنیا را قرار مده كه تو را از راه محبتم باز مى دارد . آنها راهزن بندگانى هستند كه در پى منند » .

امام باقر(علیه السلام) درباره آیه « والشعراء یتّبعهم الغاوون » فرمود : دیده اید كسى از شاعرى دنباله روى كند ؟! آنها كسانى هستند كه براى اهداف غیر دینى ، تحقیق كرده اند كه گمراه شده و گمراه كرده اند. 

در كتاب احتجاج  و تفسیر امام عسكرى درباره تقلید امت از عالمان بدكردار تحریفگر ، گفته اند كه به سرنوشت یهود گرفتار خواهند شد.

« هر كسى از عوام شیعه ، از چنین فقهایى تقلید كند ، مانند یهودیانى است كه خدا آنها را به سبب تقلید از فقیهان فاسق ، نكوهش كرده است . و اما اگر فقیهى ]از گناه [خویشتن دار باشد ، پاسدار دین و مخالف هوى و هوسش باشد و از دستور مولا ( خدا ) پیروى كند ، عوام باید از وى تقلید كنند ، كه بعضى فقهاى شیعه ، نه همه آنها ، اینچنین هستند اما فقیهى كه همچون عوام فاسق ، كارهاى زشت و فحشا را انجام دهد ، هیچ چیزى را از از او قبول نكنید » .

سپس امام باقر(علیه السلام) عالمان بدكار تحریفگر را چنین توصیف مى فرماید :

« زیان این گروه براى شیعیان ضعیف الایمان ، بیشتر از لشكر یزید است كه بر حسین بن على(علیه السلام) و یارانش تاختند ! چرا كه اینان جان و مال شان را غارت شد اما عالِمان بد كردار مانند ناصبى ها در ظاهر دوستداران ما و دشمن مخالفان ما هستند اما در دلِ شیعیان ضعیف الایمان شك و شبهه مى افكنند و گمراهشان مى كنند و از هدف درست و حق ، آنها را باز مى دارند » .

بعد امام افزود كه رسول خدا فرمود : « عالمان بد امت من ، از طریق ما مردم را گمراه مى كنند ; راه را بر كسانى كه به طرف ما مى آیند مى بندند ; نام و نشان ما را بر دشمنان ما مى نهند ; القاب ما را بر مخالفان ما مى گذارند ; بر اینان درود و سلام مى فرستند ، در حالى كه سزوار لعن و نفرین اند ; ما را لعن مى كنند ، در حالى كه در كراماتى غرقیم كه خدا به ما بخشیده است ; و با صلوات و سلام خدا و فرشتگان مقرّب او ، از ستایش و درود آنها بى نیازیم » .

آنگاه امام فرمایش على(علیه السلام) را شاهد آورد : « بدترین آفریده هاى خدا ، علماى فاسدند كه سخنان باطل و بیهوده گفته و حقایق را كتمان مى كنند . خداوند در مورد اینها فرمود: «كسانى كه آیات و دلایل روشن ما را كه براى هدایت خلق فرستادیم ، پس از آنكه براى مردم در كتاب آسمانى بیان كردیم ، كتمان مى كنند . خداوند آنها را لعنت كرده و جن و انس و فرشته نیز لعن مى كنند » ( بقره/159 )

بصائر از امام صادق(علیه السلام) نقل كرده است: « در كتاب پدرم خواندم: طبق حكم خدا، رهبران مردم دو گونه اند : پیشوایان هدایت و پیشوایان گمراهى . پیشوایان هدایت ، خواست و دستور خدا را بر خواست خود مقدّم مى دارند اما پیشوایان گمراهى ، امر خود را مقدم بر امر خدا مى دانند و حكم خویش را از حكم الله جلو مى اندازند ، چون پیرو هوى و هوس اند و با آنچه در كتاب ( قرآن ) آمده ، مخالفند » .

در تفسیر امام عسكرى(علیه السلام) به نقل از على بن محمد ]امام هادى[ آمده است : « اگر بعد از غیبت قائم ، عالمانى نبودند كه به دین خدا بخوانند ، راه او را نشان دهند ، با حجت هاى الهى از دین دفاع كنند ، بندگان ضعیف الایمان را از دام ابلیس و شیطان هاى سركش نجات دهند و از تله هاى نواصب بِرَهانند ، همه از دین خدا مرتد مى شدند ، این ها عالمانى هستند كه قلوب شیعیان ضعیف الایمان را حفظ مى كنند ، همانطوركه سكاندار ، كشتى را از غرق شدن حفظ مى كند . اینان نزد خدا برترین افرادند » .

كافى  از مفضل بن عمر آورده است : ابو عبد الله(علیه السلام) به من فرمود : « دانشت را بنویس و میان برادرانت منتشر كن . بعد از وفات ، كتاب هایت را براى فرزندانت به ارث بگذار . هرج و مرجى براى مردم پیش خواهد آمد كه جز با كتاب هاى خویش ، مأنوس نخواهند بود » .

به تلخیص و ویرایش از دانش‌نامه امام مهدی::
نویسنده : موعود
تاریخ : یکشنبه 8 اردیبهشت 1392
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.