تبلیغات
مهدویت - امام مهدی(ع)؛ اتحاد ملی و انسجام اسلامی
 

 
امام مهدی(ع)؛ اتحاد ملی و انسجام اسلامی
رهبر معظم انقلاب اسلامی با روشن‌نگری و درك عمیق از شرایط سیاسی، اجتماعی داخل و خارج كشور، سال 1386 را سال «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» اعلام كردند و فرمودند:

به نظر من امسال، سال «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» است؛ یعنی در درون ملت ما اتحاد كلمة همة آحاد ملت و قومیت‌های گوناگون و اصناف گوناگون ملی؛ و در سطح بین‌المللی، انسجام میان همه مسلمانان و روابط برادرانه میان آحاد امت اسلامی از مذاهب گوناگون و وحدت كلمة آن‌ها.1 رهبر معظم انقلاب اسلامی با روشن‌نگری و درك عمیق از شرایط سیاسی، اجتماعی داخل و خارج كشور، سال 1386 را سال «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» اعلام كردند و فرمودند:

به نظر من امسال، سال «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» است؛ یعنی در درون ملت ما اتحاد كلمة همة آحاد ملت و قومیت‌های گوناگون و اصناف گوناگون ملی؛ و در سطح بین‌المللی، انسجام میان همه مسلمانان و روابط برادرانه میان آحاد امت اسلامی از مذاهب گوناگون و وحدت كلمة آن‌ها.1

ایشان در نخستین سخنرانی خود در سال جدید نیز ضمن تأكید دوباره بر شعار امسال فرمودند:
ما اگر بخواهیم اتحاد ملی و انسجام اسلامی تحقق پیدا كند، باید بر اصولی كه بین ما مشترك است، تكیه كنیم. نباید خودمان را سرگرم فروعی كنیم كه مورد اختلاف است.2

بی‌تردید تحقق اتحاد ملی و انسجام اسلامی نیازمند شناسایی مبانی و پایه‌های وحدت و انسجام و تلاش در راه تقویت و تحكیم این مبانی و پایه‌هاست. اگرچه اصل اعتقاد به یگانگی خداوند و نبوت پیامبر خاتم حضرت محمدبن عبدالله(ص) می‌تواند زمینه‌ساز اتحاد ملت ایران با نژادها، رنگ‌ها و قومیت‌های مختلف آن و انسجام جهان اسلام با ملیت‌ها و مذاهب گوناگون آن گردد، اما به نظر می‌رسد افزون بر این عامل زمینه‌ساز موضوع دیگری نیز وجود دارد كه می‌تواند بر وحدت و انسجام امت اسلامی و اتحاد آن‌ها در برابر دشمن واحد بیفزاید و آن چیزی نیست جز اعتقاد به ظهور امام مهدی(ع) به عنوان منجی موعود و آخرین بازمانده از اهل بیت پیامبر خاتم(ص).

در آموزه‌های دین اسلام افزون بر این‌كه به صورت عام از امامت ائمه اهل بیت(ع) به عنوان راهی برای در امان ماندن مسلمانان از تفرقه و اختلاف یاد شده و از جمله در خطبه معروف حضرت زهرا(س)، آمده است:

ففرض الله... طاعتنا نظاماً و إمامتنا أمناً من الفرقة و حبّنا عزّاً للإسلام.3
سپس خداوند واجب فرمود... پیروی ما را مایة وفاق، و امامت ما را مانع افتراق، و دوستی ما را عزت مسلمانی.

به صورت خاص نیز از امام مهدی(ع) به عنوان كسی كه به همه اختلاف‌ها پایان می‌دهد و همه را بر حول یك محور جمع می‌كند، یاد شده است، چنان‌كه در یكی از زیارات آن حضرت می‌خوانیم:
السلام علی المهدی الذی وعد الله عزّوجلّ به الأمم أن یجمع به الكلم و یلمّ به الشعث.4

سلام بر مهدی، آن‌كه خدای عزّ و جلّ وعدة او را به امت‌ها داده و مژده داده است كه به وسیله او اتحاد و یگانگی را برقرار و پراكندگی‌ها را برطرف می‌سازد.

با توجه به آنچه گفته شد و با عنایت به این موضوع كه همة مذاهب اسلامی بر اصل ظهور امام مهدی(ع) و حاكمیت قسط و عدل در سراسر جهان به وسیلة آن حضرت اتفاق نظر دارند،5 می‌توان آرمان تحقق جامعه عدل مهدوی و حاكمیت جهانی اسلام در آخرالزمان را به عنوان محوری برای اتحاد و اتفاق مسلمانان مطرح ساخت. البته این موضوع نیازمند فراهم شدن زمینه‌ها و مقدماتی است كه در اینجا به برخی از آن‌ها اشاره می‌كنیم:


1. كاربردی ساختن آموزه‌های آخرالزمانی اسلام

اگرچه آموزه‌های آخرالزمانی قرآن كریم و روایات معصومین(ع) از نظر ژرفا، دامنه و گستره در سطحی بسیار بالاتر از مفاهیم و تعالیم آخرالزمانی دیگر ادیان و مذاهب قرار دارد، اما متأسفانه باید گفت كه این آموزه‌ها تاكنون چنان‌كه باید و شاید از سطح مباحث صرفاً نظری بالاتر نرفته و تبدیل به مباحث راهبردی مورد نیاز جهان اسلام نشده است.

در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم كه جهان مسیحیت به مدد مطالعات آكادمیك و با پشتیبانی نهادهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود اندیشه موعود‌باوری و منجی‌گرایی كتاب مقدس را تبدیل به مباحث راهبردی ناظر به شرایط سیاسی ـ اجتماعی عصر حاضر ساخته و حتی حركت‌های سیاسی، نظامی خود در جهان را به نوعی مستند به این اندیشه كرده است. در اثر همین اقدام بوده است كه امروز تعالیم كتاب مقدس با وجود حاكمیت گفتمان سكولار در جوامع غربی، مورد اقبال بیشتری واقع شده و اندیشه‌های بنیادگرایانه مبتنی بر آموزه‌های آخرالزمانی مسیحت در برخی از كشورهای مسیحی به ویژه ایالات متحده امریكا تبدیل به عاملی قوی برای همراه ساختن خیل عوام مسیحی با اغراض و اهداف كلیسای پروتستان شده است.

ما نیز اگر در پی تبدیل اندیشه مهدویت به عاملی برای وحدت و همگرایی جهان هستیم، چاره‌ای جز تبدیل این اندیشه به مباحث راهبردی ناظر به حال و آینده جهان اسلام نداریم. البته در سال‌های اخیر برخی از اندیشه‌ورزان تلاش‌هایی را در این زمینه آغاز كرده‌اند كه امیدواریم با بسط و توسعه این تلاش‌ها در آینده‌ای نزدیك شاهد تحولی در نگرش مسلمانان جهان به اندیشه گرانقدر و تحول‌آفرین منجی‌گرایی و موعودباوری اسلامی باشیم.

2. تكیه بر وجوه مشترك موعودباوری سنی و شیعی

امام مهدی(ع)، چنان‌كه گفته شد، موعود منتظَر همه جهان اسلام است و تمامی فرق اسلامی با وجود اختلاف‌هایی كه در زمینه برخی مباحث اعتقادی و فقهی دارند، در اصل این موضوع هم‌رأی و هم‌داستان‌اند. بنابراین باید تلاش كرد كه با تكیه بر وجوه مشترك این موعودباوری و تقویت زمینه‌های اتحاد و اتفاق در این موضوع، بر این گمان اشتباه كه انتظار ظهور امام مهدی(ع) تنها از مختصات شیعیان است خط بطلان كشیم.

3. طرح اندیشه مهدویت به عنوان باوری عزت‌بخش و قدرت‌آفرین

جهان اسلام برای رسیدن به وحدت، انسجام و یكپارچگی در برابر جهان كفر، بیش از هر چیز دیگر، نیازمند بازیافتن هویت خود و باور به عزت و قدرت خود در سایة آموزه‌های اسلام است. تا زمانی كه مسلمانان خود را در برابر جهان استكبار خوار و ذلیل احساس می‌كنند، هیچ‌گاه در پی وحدت و انسجام اسلامی كه آن‌ها را تبدیل به قطبی قدرتمند در برابر ابرقدرت‌های موجود می‌سازد، برنمی‌آیند و مستكبران عالم نیز از همین احساس خواری و زبونی بهترین استفاده را برای ایجاد اختلاف و دودستگی در جهان اسلام می‌كنند بنابراین برای ایجاد وحدت و انسجام مورد نظر باید در درجة اول مسلمانان را متوجه قدرت و عظمت خود در جهان ساخت و آن‌ها را برای رسیدن به جایگاهی كه در خور آن هستند مهیا نمود، و این تنها با تكیه بر اندیشه مهدویت كه در واقع بشارت‌دهندة عزت و شوكت مسلمانان در جهان است، امكان‌پذیر می‌باشد. چنان‌كه در برخی از ادعیه و زیارات از امام مهدی(ع)

به عنوان عزت‌بخش مؤمنان یاد شده است:
أین معزّ الأولیاء و مذلّ الأعداء.
كجاست آن عزت‌بخش دوستان و خواركنندة
دشمنان.6

از همین رو بود كه امام خمینی(ره) با ژرف‌اندیشی تمام از احیای فرهنگ مهدویت و انتظار به عنوان یكی از اركان مهم احیای هویت اسلامی و وسیله‌ای برای تحقق دوباره قدرت و شوكت گذشته مسلمانان در جهان، یاد می‌كرد و می‌فرمود:

انتظار فرج، انتظار قدرت اسلام است و ما باید كوشش كنیم تا قدرت اسلام در عالم تحقق پیدا كند و مقدمات ظهور ان‌شاءالله تهیه بشود7؟

4. مقابله جدی با جریان‌های انحرافی و اندیشه‌های خراف
ی

در طول تاریخ اسلام همواره گروه‌ها و جریان‌های مختلفی تلاش كرده‌اند كه با تكیه بر باور مسلمانان دربارة قیام عدالت‌گستر امام مهدی(ع) و مطرح ساختن خود به عنوان مهدی موعود یا نماینده و مأموری از سوی آن حضرت، مردم را با خود همراه سازند، تا بدین وسیله به اغراض و اهداف دنیوی خود دست یابند. این اختصاصی به شیعیان نداشته و در میان سنیان نیز همواره مدعیانی وجود داشته است. اندیشه‌های انحرافی و خرافی دربارة مهدی موعود(ع) نیز پیوسته در میان فرق اسلامی مطرح بوده است.

اگر جهان اسلام بخواهد باور مهدویت را تبدیل به عاملی برای وحدت و انسجام خود كند، باید در قدم اول با جریان‌های انحرافی و اندیشه‌های خرافی كه همواره در پیرامون این باور ناب اسلامی وجود داشته مقابله كند، و موعودباوری را از هرگونه شائبه جعل و تحریف پیراسته سازد، تا دشمنان نتوانند هر از چند گاه با تحریك عده‌ای جاهل و فرصت‌طلب جوامع اسلامی را با چالش‌هایی در این زمینه روبرو سازند.

5. باور به هراس استكبار جهانی از موعودباوری اسلامی

امروزه همة قرائن و شواهد حاكی از این است كه استكبار جهانی با محوریت امریكا، انگلیس و اسرائیل با شناخت كامل از موعودباوری اسلامی و تحلیلی جامع از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این اندیشه و هم‌چنان اطلاعی دقیق از چگونگی تحقق ظهور منجی موعود مسلمانان، همه توان سیاسی، فرهنگی و نظامی خود را برای مقابله با واقعه مبارك ظهور گرد آورده و منطقه حساس خاورمیانه را كه منطقه ظهور آن منجی موعود است، آماج حملات نظامی خود قرار داده است تا به گمان باطل خود مانع تحقق وعده الهی شود.8

قطعاً اگر جهان اسلامی به این باور دست یابد كه استكبار جهانی امام مهدی(ع) را خطری برای حیات و بقای خود می‌داند و تلاش دارد كه به هر نحو ممكن با آن حضرت مقابله كند، بر وحدت و انسجام خود بر حول محور مهدویت خواهد افزود و تلاش خواهد كرد كه با همراهی و همدلی بیشتر توطئه حساب‌شده غربیان برای مقابله با تفكر مهدوی را خنثی سازد.

با امید به آن‌كه در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی چه در داخل كشور و چه در كل جهان اسلام شاهد وحدت و همدلی هرچه بیشتر مسلمانان با تكیه بر اندیشه ناب مهدویت و با هدف تحقق حكومت جهانی امام مهدی(ع) باشیم.
والسلام

پی‌نوشت‌ها
:
1. بخشی از پیام مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال 1386 شمسی، به نقل از: www.leader.ir.
2. بخشی از سخنرانی مقام معظم رهبری در حرم مطهر امام رضا(ع)، به نقل از: همان.
3. مروزی، ابوالفضل احمد بن ابی طاهر، بلاغات النساء، ص 23-24، به نقل از: شهیدی، سید جعفر، زندگانی فاطمه زهرا(س)، ص 129.
4. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 99، ص 101؛ قمی، شیخ عباس، مفاتیح الجنان، زیارت حضرت صاحب الامر به نقل از سید بن طاووس.
5. ر.ك: العسكری، نجم الدین جعفر بن محمد، المهدی الموعود المنتظر عند علماء اهل السنّة و الإمامیه، ج 1 و 2؛ الفقیه الایمانی، مهدی، الإمام المهدی عند أهل السنّة.
6. قسمتی از دعای ندبه.
7. صحیفه نور، ج 20، ص 187.
8. ر.ك: شفیعی سروستانی، اسماعیل، مثلث مقدس (راز دشمنی غرب با اسلام و مسلمین).::
نویسنده : موعود
تاریخ : جمعه 16 تیر 1391
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
What is leg length discrepancy? یکشنبه 2 مهر 1396 02:21 ق.ظ
Hey there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any tips?
How do you prevent Achilles tendonitis? دوشنبه 16 مرداد 1396 12:43 ق.ظ
No matter if some one searches for his necessary thing, so he/she wishes
to be available that in detail, therefore that thing is maintained over here.
How do you get taller in a day? جمعه 13 مرداد 1396 10:20 ق.ظ
Excellent site you have here but I was wondering if you knew of any user discussion forums that cover the same topics discussed here?
I'd really like to be a part of community where I can get advice from other experienced people that share the same interest.
If you have any recommendations, please let me know.
Appreciate it!
How do you stretch your Achilles? سه شنبه 10 مرداد 1396 01:43 ق.ظ
I'm really loving the theme/design of your website.

Do you ever run into any browser compatibility issues? A couple of my blog visitors have complained about my blog not operating
correctly in Explorer but looks great in Firefox.
Do you have any suggestions to help fix this issue?
Can better posture make you taller? پنجشنبه 5 مرداد 1396 02:36 ب.ظ
Fantastic beat ! I would like to apprentice even as you amend your web
site, how can i subscribe for a blog web site?

The account helped me a applicable deal. I have been tiny bit familiar of this your broadcast offered
brilliant clear concept
BHW سه شنبه 29 فروردین 1396 07:46 ق.ظ
I know this web page gives quality depending content and extra material, is there any other website which
provides these things in quality?
BHW جمعه 25 فروردین 1396 04:59 ب.ظ
It's actually a nice and helpful piece of information. I am glad
that you shared this useful info with us. Please stay us
informed like this. Thanks for sharing.
حمید چهارشنبه 4 مرداد 1391 09:15 ق.ظ
متشکرم دوست من.
پست خوبی بود.
ممنون
فعلا تا بعد...
حمید پنجشنبه 29 تیر 1391 02:30 ب.ظ
مرسی
جالب بود
موفق باشی دوست من.
بازم سر میزنم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر